Armenian Photographer

Photo of Gulmez Freres Constantinople - İstanbul Fatih Sultan Mehmed'in türbesi, 27x21 cm (Kartona yapışık değildir - Unmounted)