Osmanlı dönemi Balıkesir'de bir mektebin bulunduğu araziye yapılan mağaza inşaası yazılı, nadir fotoğraf 23x17 cm (Fotoğrafın boyutudur - Photo Size)