Osmanlı dönemi Balıkesir Hasan Çelebi Mektebi inşaası yazılı, nadir fotoğraf 23x17 cm (Fotoğrafın boyutudur - Photo Size)