Osmanlı dönemi Balıkesir Manyas'ta, Vali Mehmet Ali Ayni'nin de bulunduğu okul açılışı, nadir fotoğraf 24x18 cm (Fotoğrafın boyutudur - Photo Size)