Osmanlı dönemi Balıkesir - Burhaniye'de Cülus töreni, 24x18 cm fotoğrafın boyutudur (Photo Size)