Osmanlı dönemi Balıkesir - Keprut'ta Simav nehri üzerinde yeni yapılan köprünün açılışına dair 2 fotoğraf (21x14 cm)