İstanbul (Constantinople) 1902 Hamidiye Etfal Hastanesi'nin dış kısmından görünüş, 29x23 cm fotoğraf (Kartona yapışık değildir - Unmounted)

Outside view of Hamidiye Etfal Hospital..