Osmanlı dönemi üzeri 1172 (1756) tarihli üzeri yasılı masat, 23 cm.