1876 Elements of Prophecy by W.Kelly, LONDON - 263 sayfa (pages) 17x11 cm..

William Kelly, Eski Ahit'te bulunan kehanetle ilgili olarak, fütürizm ve tarihselcilik arasında ki teolojik tartışmaya girer. Hangi kehanetlerin gerçekleştiği ve hangilerinin geleceğe atıfta bulunduğu sorusu, hem eksik hem de aşırı yorumlamaya atfedilerek dikkatle araştırılmıştır.