1896 L'Epopee Byzantine a la fin de dixieme siecle (Onuncu yüzyılın sonuna kadar ki Bizans destanı) by Gustave Schlumberger, 29x20 cm.

799 sayfa (pages) oluşan kitapta 188 fotoğraf, 38 gravür ve renkli Bizans İmparatorluğu haritası bulunmaktadır.
Cilt haliyledir (Please look at condition)