Kırım Tatar Meclis-i Mebusanı Saylav Nizamnamesi 1918, Akmescitte Millet Kütüphanesinde Tab Olunmuştur, 26 sayfa (pages) Çok Nadir Nizamname, Rusya Müslümanları, Kırım Tatar Türkleri, Siyasi Tarih..