İstanbul'ın işgali sırasında postaneler işgal edilince gizlice bir postahane kurarak Anadolu ile muhaberatı devam ettiren Mümtaz Efendiye veirlen takdim belgesi