1888 SUNSHINE AND STORM IN THE EAST or CRUISES TO CYPRUS AND CONSTANTINOPLE by LADY BRASSEY, Longmans, Green, and Co., London, 1881.

488 sayfa, 20x14cm. 9'u tam sayfa olmak üzere 100 metin içi gravür ve çizim, ayrıca 2 katlanan harita.(With upwards of 100 illustrations chiefly from drawings by the Hon. Ringham) 100’den fazla gravür ve illüstrasyon ile süslenmiş İngiliz yazar Barones Brassey'in “SUNBEAM” isimli özel yatı ile Akdeniz, İstanbul ve Osmanlı kıyılarını kaleme aldığı ünlü seyahatname.

“Sunbeam” adlı özel yatı ile 1874-1875 ve 1878 yıllarında iki kez Akdeniz’i gezen İngiliz yazar Barones Brassey, ilk gezisinde İstanbul’u, diğer (1878) gezisinde ise Kıbrıs’ı gezmiş ve gezi izlenimlerini bir günlük düzeninde kaleme alarak bu ilginç seyahatnameyi meydana getirmiştir. Brassey’in bu eserinin, 19. yüzyıl Doğu seyahatnameleri içinde özel bir önemi vardır. Bu önem, gerek Bayan Brassey’in bir kadın olarak göze aldığı zorlu maceralardan, gerekse 1870’li yılların Doğu Akdeniz ve Osmanlı ülkeleri hakkındaki ilginç gözlem ve tespitleri, kişilerin ve yerlerin egzotik tasvirlerinden kaynaklanır. Barones Brassey’in bu kapsamlı deniz seyahatnamesi, bir diğer İngiliz asili Hon. A.Y. Binham tarafından birçok güzel gravür ve illüstrasyon ile zenginleştirilmiştir.