1909 A British Officer in the Balkans - The account of a journey through Dalmatia, Montenegro, Turkey in Austria, Magyarland, Bosnia and Hercegovina by Major Percy E.Henderson (Selim) late of İndian Army with 50 Illustrations & A map, LONDON, 301 sayfa (pages) 22x15 cm..

Bu eserde; İngiliz Binbaşı Percy E. Henderson’ın 1904 yılında Batı Balkanlarda gerçekleştirdiği gezi çerçevesinde Saraybosna izlenimleri ele alınmıştır. Seyyah’ın bu hatıraları 1909 yılında Londra’da “A British Officer in the Balkans” ismiyle basılmıştır. Bu kaynağa göre, bugünkü Bosna-Hersek devletinin başkenti Saraybosna hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu doğrultuda, XX. Yüzyılın başlarında, Saraybosna’nın tarihi yapıları, Pazar yerleri, gündelik yaşam mekanları, halkın giyim kuşam alışkanlıkları, esnaf ve sanatkarların durumu ile şehrin iklimsel ve coğrafi özellikleri hakkında verilen bilgiler incelenmiştir.