1879 LETTRES DU BOSPHORE, Bucarest, Constantinople, Athenes par Charldes de Moüy 326 Sayfa (pages) + 8 tam sayfa bakır baskı gravür (engraving) 19x11 cm.

Yazar; 1875-1878 yılları arasında yani Osmanlı - Rus Savaşı’nın (93 Harbi) devam ettiği yıllarda gizli bir görev nedeniyle (Boğazlar Sorunuyla ilgili olduğu anlaşılıyor) İstanbul’da bulunuyor. Bu yapıtta yazarın işin kolayına kaçarak Osmanlı’yı eleştirmek yerine daha zor bir iş olan onu tanımaya ve anlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu yapıtta Bizans kalıntılarına ve Osmanlı siyasî örgütlenmesine özel bir önem verildiği görülüyor.