3 Eylül 1928 tarihli Haftalık Mecmua; Başkumandalık harbinin ve kurtuluş zaferinin bir dönemi kocatepe'de gazimiz zaferden bir gün evvel kapaklı, 3.sayfada ise Atatürk'ün çok nadir bir fotoğrafı ve " harf devriminde Dolmabahçe Sarayı'nda izahat verilirken haberli, 12 sayfa (Haliyle - Please look at condition)