Üzerinde Osmanlıca ‘’Osmancık, Gazi Ferahşad Mahallesi Muhtar-ı Evveli, 1331 (1920)’’ yazan, bronz mühür. R = 27 mm.h = 25 mm.