1856 - Charles Barthélemy, Histoire de Turquie depuis les temps les plus reculés jusqu’a nos jours, A.Meme, Tours, 411 sayfa (pages) 4 gravür (engravings) 22 x 13 cm / Charles Barthélemy, İngiltere ve Rusya gibi 19. yüzyıl tarihinde özel bir konumda bulunan ülkelerin tarihlerini yazan döneminin önemli tarihçilerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük bir devlete karşı ilgisiz kalamayan yazar, kuruluş yıllarından başlayarak Abdülmecid dönemine kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini knonolojik olaylar örgüsü içinde anlatan bu kitabı kaleme alır. Eserin batı dillerinde yazılmış Osmanlı tarihleri arasında seçkin bir yeri vardır. Türklerin ve Osmanlıların başlangıcı ile başlayan kitap 1855 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu tarihini ele almaktadır. Osmanlıların Bizans’ın küçük bir komşusu olduğu günlerden büyük bir imparatorluğa dönüşümünü oldukça dikkatli bir biçimde inceleyen Barthelémy kitabında oldukça dikkat çekici gravürlere yer vermiştir. İstanbul’a giren sakalsız Fatih ve Haliç’e karadan indirilen gemileri gösteren gravürler detaylarındaki güzellik ile dikkat çekmektedir.