1909 Etude sur la topographie et les monuments de Constantinople par Jean Ebersolt avec 30 figures et 3 planches hors texte (Metin dışında 30 resim ve 3 planş bulunmaktadır) İstanbul'un topografyası ve binaları üzerine yapılmış bir çalışma / Jean Ebersolt (1879 - 1933), Charles Diehl'in de öğrencisi olmuş ünlü Fransız Bizans sanatı uzmanıdır. 1908'de İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün muhabir üyesi seçilmiştir. "Etude sur la topographie et les monuments de Constantinople" adlı raporu 1909'da Revue Archéologique'de, "Rapport sommaire sur une mission à Constantinople" ise 1911'de Missions Scientifiques'de yayınlanmıştır.
İstanbul'daki çalışmaları sırasında Osman Hamdi Bey ve onun kardeşi Halil Edhem (Eldem) Bey'le dostluk kurmuştur.