1908, Constantinople avant et après la Constitution by [KEÇECİZADE] IZZET FUAD PACHA, Le Général / Imp. A. Zellich Fils., 92 sayfa (pages) ve 1 tam sayfa yanlış - doğru cetveli 20 x 14 cm. Yayıncısının kendi yumuşak karton cildinde ve çok iyi durumda.Meşrutiyetten önceki ve sonraki İstanbul -
Keçecizade İzzet Fuat Paşa (1860 - 1925), komutanlık ve elçilik yapmış, eserleri ile de tanınmış değerli askerlerimizdendir. Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa'nın torunu ve Nazım Bey'in oğludur. Askerlik tahsilini Fransa'da yapan İzzet Fuat Paşa'nın 1877-78 Rus Savaşında Osmanlı ordusu tarafından kaybedilmiş fırsatlara dair askerî bir tetkik eseri olan "Les occasions perdues" adlı bir kitabı Paris'te basılmıştır. Ölümünden sonra da hatıraları tefrika halinde neşredilmiştir.Elimizdeki kitap, Meşrutiyetten önceki ve sonraki İstanbul'u konu etmektedir. Biri İstanbullu, biri Parisli iki arkadaş arasında geçen bir dialog halinde kaleme alınmış olan eser gayet akıcı bir üslupla, İstanbul'un her iki dönemi ile ilgili karşılaştırmaları yapmaktadır. İstanbul'da yapılması düşünülen yenilikler, telefon, elektrik, tiyatro gibi kamu hizmetlerinin nasıl karşılanacağı, askerliğin artık herkes için mecburî olacağı, Türk kadını ve eğitimdeki rolü gibi konular Şirket-i hayriye vapurlarında Boğaz sefası yaparken, Boğaz'ın özellikleri anlatılırken ve Marmara adaları gezilirken tartışılmaktadır.