1852 - 1853 Mühtahabat-ı Lügat-ı Osmaniye (1. Ve 2. Cilt Tam takım ) Litoğrafya Baskı İstanbul, 1268-1269 (Hicri) Ceridehane Matbaası, 4 + 234 sayfa - 246 sayfa , 23 x 14 cm