Savaş - Askeri

Çankırı (Kiangheri) Osmanlı dönemi askeri kampında, Kızılhaç'ın organize ettiği Noel ağacının önünde 8 esir - Camp de prisonniers Turquie