Visit of Kaiser Wilhelm - Military / War

Kaiser Wilhelm'in İstanbul ziyareti, Sultan Reşad ve Enver Paşa ile şehri gezerken, nadir fotoğraf 16x12 cm