İstanbul (Constantinople) Dolmabahçe görünüşü, 4 pullu pıstadan geçmiş