Erzurum (Souvenir d' Erzeroum) Etablissement des habitants dans les rues de la ville pendant les tremblements de terre du 1901.
1901 depremleri sırasında şehrin sokaklarında kurulan çadırlar ve sosyal yaşam, M. Y. Rizayoff