Military - War

Sultan Abdülaziz' in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi, Ed. MJC. Yusuf İzzeddin Efendi Türk asker ve Osmanlı Hanedanı mensubu. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'in henüz şehzade iken doğan oğludur. Beklenmedik bir şekilde öldüğünde Osmanlı Hanedanı'nın en büyük erkek çocuğu olarak veliaht sıfatını taşıyordu.