Military - War

1908 Meşrutiyet, Sultan Abdulhamid ilk kez selamlığa giderken, Ed. MJC