Military - War

Sultan Mehmet Reşad, Kaiser Wilhelm, F. Joseph – Müdafa-i Milliye Cemiyeti mühürlü ittifak kartpostalı, haliyle