NAVY

İstanbul (Constantinople) İngiliz gemisi Harrier'in içi ve tayfası - Stationaire anglais, çok nadir