İstanbul (Salut de Constantinople) Alman Kralı Kaiser Wilhelm ve aile parçalı kartpostal