Lübnan - Beyrut (Lebanon - Beyrouth) A. Scavo & Fils fotoğrafçı soğuk damgalı, Benito Mussolini dönemi İtalyan kraliyet bayraklı din adamları mahiyetinde erkek öğrencilerin bulunduğu üç katlı bina, 35x30 cm