ATATÜRK

1934 Jean Weinberg tarafından Beyoğlu, Gazi'nin Eseri (L'oeuvre du Gazi par Jean Weinberg) dönemin önemli şahıslarının bulunduğu Türkçe-Fransızca fotoğraf albümü, 160 sayfa (pages)