Military - War

5 Ağustos 1329 (1913) tarihli, Edirne'yi savunan subaylardan birinin arkasına hatıralarını yazdığı nadir kartpostal ( Ön yazı: Edirne hatırası 5 Haziran 329 - Sevgili hediyeciğime / Arka yazı: Hamid Efendi Kardeşime, Edirne…. Hayat-ı askeriyemiz müddetince beynimizde ..... olan muhabbettir....... olmak üzere Edirne'de çıkarttığım fotoğrafımı takdir ediyorum. Ben kardeşinizi Edirne'yi boşaltmayıp vaziyeti Rumeli Harbi (1328-1329) Balkan-ı Facia vaziyetleri .... nezaketlerinizde arz-ı hürmet edip kardaşıma Edirne'ye ilk girmek..... hakimiyetin şerefine muvafık olmuştur.Sizi muhabbetle selamlar ve size Edirne'den...Kardaşın