Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Edirne'de Osmanlı ve Bulgar yaralı askerler "Pax - Barış" pullu postadan geçmiş