Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Edirne'yi kahramanca savunan Şükrü Paşa'nın karargahı