Military - War

1912-13 Balkan Savaşı, Edirne kuşatması, Sultan Mehmed Reşad ve savaş sahnesi, Ed. MJC (Haliyle - Please look at condition)