Military - War

Edirne İtalyan konsolosluğu damgalı (Consolare d'Italia in Adrianopoli) 1290 tarihli (1875) Yuvan bey'in Edirne'den İstanbul'a gitmesi için verilen Mürur tezkiresi