Military - War

24 Aralık 1912 tarihli Tasvir-i Efkar, solda Yanya kolordu Kumandanı Erkan-ı Harbiyye Mir-Livası Esad Paşa, sağda Yanya Mevki-i Harbiye Kaymakamlarından Vehib bey, 60x45 cm büyük boy 4 sayfa gazete