Selanik (Salonique) 18-19-20 Ağustos 1917 yangını / Postahanenin kalıntıları - Edition Parislana , No:7