Trabzon (Trebizonde) Soğuksu’da (Çifte çamlık) çam ağaçları - Editör: Kitabi Hamdi ve Mahdumları