Souvenir d'Angora (Ankara) yazılıdır fakat Bilecik görünüşüdür, Ed.Max Fruchtermann