Signed by Enver Pacha

1913 yılında Balkan savaşları esnasında Enver Paşa'nın Balkan savaşları bölük komutanı Halit bey'e (Halit Paşa (Karsıaslan) gönderdiği ıslak imzalı mektup, zarfıyla beraber.

Zarfın üzerinde; Halet'e, Enver Bei & Halet Bei, 06.05.1913 yazılı.
Mektupta ise; Halet! Tayyareci gelmiş mi.Uçacaksan gitmeye hazırlan ve gel.Yol ırak değil.Beygir'de hazırlatayim mi" yazılı, muhtemelen şifreli bir mektup.

(Solda Tokatliyan otel antetiyle gördüğünüz ise mektubun daha sonradan Almanca'ya çeviri yapılmış hali)