Türk Tayyare Cemiyeti kadranlı, Osmanlı tip çalışır durumda çalar masa saati