Middle East

1928 Resimli Perşembe, Atatürk ve Emanullah Han kapaklı - "Avrupayı dolaşan Afgan Kral ve kraliçesi bu hafta gazimizin misafiri olarak memleketimize geliyorlar.Muhterem misafirlerimizi hürmetle selamlarız" 12 sayfa, 45x30 cm