1927 Haftalık Mecmua, Memleketimizde geçen hafta ilk defa yapılan büyük yüzme müsabakalarına ait intibaat kapaklı, 8 sayfa (pages) 45x30 cm