Military - War / Railway History

Osmanlıca harp mecmuası, No:20 - Album de la Grande Guerre; içinde Türk askerler Toros ve Bağdat Demiryolları'nda, Makedonya, Üsküb, Alman Donanması ile fotoğraflı sayfalar da bulunmaktadır, 45 sayfa (pages) 29x19 cm