Greek History / Signed by Author

1917 Grecia - Turchia - Balcani by P.Francesco Giordano, Milano.
İlk 40 sayfası Atina ve Corfou, 40 ile 212.ci sayfalar arası; İstanbul, Çanakkale, Ege, Ayasofya, Büyükada, Dervişler ve Boğaz görsellerle tanıtılmıştır.Ayrıca Enver Paşa, Sultan Reşad ve Sultan Abdülhamid'in metin arasında fotoğrafları bulunmaktadır.213 ve 249. sayfalar arası ise Bulgaristan metin arası görsellerle tanıtılmıştır.

Cilt haliyle fakat iç sayfalarda leke dahi yoktur.
(Please look at book's cover)