SOLD

Ottoman Literature

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi kartpostalı.

Tanınmış Türk mutasavvıf ve düşünürü. Vahdet-i Vücud inancının sadık takipçilerinden olan Ahmed Hilmi, çağdaşı maddeci düşünürleri yoğun biçimde tenkit etmiş, anti-maddeci eserler kaleme almıştır.

Starting Bid: 100 TL