SOLD

Osmanlı dönemi Galata'da hocalar ve tipler, nadir fotoğraf (kartona yapışık, mounted) 15x10 cm