Paul Rycaut

1670 - Histoire de l'état present de l'Empire Ottoman: Contenant les maximes politiques des tvrcs; les principaux points de la religion Mahometane, ses ectes, ses heresies, & ses diverses sortes de religieux par Paul Rycaut - Pierre Briot.

382 sayfa (Pages) 28x22 cm, yenilenmiş lüks deri cildinde.

Giriş sayfası tam sayfa gravür ve metin içinde bir çok gravürlü.

İngiliz asıllı diplomat ve yazar Paul Rycaut (1628-1700) Londra'ya yerleşmiş bir tüccarın onuncu oğluydu. Cambridge üniversitesinde okur, birkaç yıl boyunca Avrupa Asya ve Afrika'da seyahat eder ve 1661 yılında, İngiltere kralı II. Charles sefaretinde ataşe yazman olarak sultan Mehmet IV. (Avcı Mehmet) döneminde Osmanlı İmparatorluğu başkentine gelir.Burada kaldığı sekiz yıl zarfında, Rycaut, bulunduğu mevkiiden Osmanlı Türklerinin örf adet ve dinlerini inceler. Bu arada çeşitli görevlerle iki kez döndüğü Londra'da, ülkesinin Babıali ile imzaladığı barış antlaşması maddelerini içeren "Kapitülasyonlar"ı yayınlar. Rycaut'un diplomasi yetisi ve özellikle Osmanlı hakimiyetindeki deniz sularında gezen İngiliz gemileri için ayrıcalıklar elde etmeyi başarması, kendisinin kısa zamanda İngiltere'nin İzmir'deki Başkonsolos görevine atanmasına yol açar. Bu görevde 11 yıl kalır (1667-1678) ve bu süre içinde, Rycaut, İngiltere'nin Orta Doğu ile ticarî ilişkilerinde ülkesinin leyhine şartlar elde etmeyi başarır.1685 yılında, 24 yıl boyunca memleketinden uzak kaldıktan sonra diplomatik görevini İrlanda'da sürdürür ve ülkesinin tüm iç siyasal çalkantılarına karşın siyasi gücünü yitirmemeyi başarır. Ölümü 1700 yılına rastlar.

Starting Bid: 15,000 TL